Waarderen

Kunstarchieven zijn een sleutel om het verhaal van de hedendaagse beeldende kunst te kunnen vertellen. Daartoe werkte het CKV een waarderingskader uit, een instrument om kunstarchieven te voorzien van een objectiverend beoordelingskader dat het mogelijk maakt om vragen en projecten rond bijvoorbeeld duurzame archiefzorg, (publieks)ontsluiting, onderzoek,… adequaat onderbouwd aan te kunnen vatten. CKV toetst dit waarderingskader zelf aan enkele cases om het waar mogelijk nog verder te verfijnen.

Voor dit kader werd beroep gedaan op bestaande waarderingsmodellen uit de Vlaamse en internationale erfgoed- en museumsector, een overzicht hiervan is terug te vinden op de website van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.