Privacy Policy

Over het privacybeleid

M HKA vzw, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen Leuvenstraat 32, vindt de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk. Daarom willen we u via dit privacybeleid zo transparant mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan.

De huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door M HKA, CKV en Cinema Zuid. Deze laatste twee vallen onder het beheer van M HKA. In deze Privacyverklaring legt M HKA uit welke informatie over u wordt verzameld, waarvoor het die informatie wil gebruiken en aan wie het deze informatie doorgeeft. M HKA kan te allen tijde het privacybeleid aanpassen door bv. juridische wijzigingen in het privacybeleid (extern), maar ook door veranderingen binnen de museumdiensten (intern).

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van M HKA, CKV en Cinema Zuid, hierna kortweg M HKA genoemd. Onder ‘alle diensten’ van M HKA wordt verstaan: – de M HKA-diensten waarmee u in contact komt via een bezoek aan M HKA, media-acties, publieksevents georganiseerd door M HKA alsook administratieve dienstverlening (sollicitaties, facturatie etc.) – alle onlinediensten van M HKA, nl. de website, apps, internetdiensten aangeboden door M HKA en de toegang tot content (bv. perssite voor journalisten, digitale platformen, ensembles.org …)

De persoonlijke gegevens die M HKA verzamelt Van wie verzamelen we gegevens?

M HKA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie M HKA een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben.

Het verzamelen en verwerken van gegevens

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaat M HKA ‘elke verwerking van persoonsgegevens’. Verwerking refereert aan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen. M HKA moet steeds de wettelijke vereiste toestemming van de (museum)bezoeker hebben voor het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens worden enerzijds op een beveiligde server van M HKA en anderzijds op fysieke locaties bewaard. M HKA beschikt over een procedure die in voege treedt bij (een) eventuele datalek(ken).

Hoe verzamelt M HKA de gegevens?

Persoonlijke gegevens door u meegedeeld

Om van bepaalde museumdiensten gebruik te kunnen maken, zal u aan M HKA een aantal persoonlijke gegevens doorgeven, zoals een e-mailadres, naam, geboortedatum, adres en woonplaats. Er kan ook bijkomende info gevraagd worden, zoals interesses om M HKA te helpen meer aangepaste diensten te leveren.

Uw gegevens worden eveneens bewaard wanneer u met M HKA in contact treedt via telefoon, mail, publieke WI-FI, een fysiek bezoek aan het museum …

Persoonlijke gegevens die M HKA verzamelt door uw gebruik van de M HKA-onlinediensten

Dit zijn:

Logbestandsgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muisklikken, de datum en tijd van uw bezoek, uw browser … Deze gegevens laten toe de bezoeker te herkennen en kunnen M HKA vertellen hoe de bezoeker de museumdiensten gebruikt. (bv. welke tentoonstellingen heeft u aangeklikt, welke events interesseren u, heeft u alleen aangeklikt of ook heeft u alles gelezen, hoe bent u op de website terechtgekomen …) Apparaatgegevens, zoals een IP-adres, het merk, type en besturingssysteem van uw toestel. Indien relevant kan M HKA ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.

M HKA maakt gebruik van cookies en Google Analytics

Cookies De M HKAwebsite gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat gebruikers alle functionaliteiten van de website kunnen ervaren en om het bezoekersgedrag te meten. Deze cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op anders websites te volgen. Bovendien zijn die cookies nodig voor een goede werking van de website. Wilt u toch geen cookies gebruiken, dan kunt u dit verhinderen via een instelling in uw internetbrowser. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie.

Google Analytics Via de M HKA-website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. M HKA gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. M HKA heeft hier geen invloed op. M HKA heeft Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Persoonlijke gegevens aangeleverd door derden

Indien u gebruik maakt van sociale netwerkfuncties, die aanwezig zijn op onze onlinediensten, geeft u toestemming aan de sociale netwerksite om bepaalde duidelijke vernoemde gegevens met M HKA te delen. Doorgaans gaat het om standaardgegevens zoals naam, adres postcode, geboortedatum … M HKA kan dit toevoegen aan de reeds bestaande gegevens.

Het kan ook gaan om bepaalde gegevens met betrekking tot het gedrag van de museumbezoeker op de sociale netwerksite, zoals bv. likes. M HKA kan alleen maar over de gegevens beschikken die de bezoeker zelf deelt en voor zover de persoonlijke instellingen dit toelaten. Indien de museumbezoeker dit niet wenst, dan moet hij/zij de instellingen op de sociale netwerksites aanpassen.

M HKA kan ook informatie verzamelen uit andere betrouwbare bronnen, bv. door een samenwerking met een mediapartner, zowel online als offline. M HKA zal die informatie enkel verzamelen indien de gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze partij ze ook op een rechtmatige manier met M HKA deelt.

Waarom verzamelt M HKA gegevens?

M HKA verzamelt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Dienstverlening en onderhouden van de relatie met de museumbezoeker

M HKA verzamelt gegevens om de gevraagde diensten te kunnen leveren:

  • informeren over tentoonstellingen, museumactiviteiten, kinderateliers, artist talks, openingen, persvoorstellingen, performances, algemene promotie, nieuwe publicaties …

*uitnodigen op tentoonstellingen en allerlei soorten activiteiten verbonden aan M HKA

Direct marketing

Mits uw goedkeuring verzamelt M HKA uw gegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen m.b.t. activiteiten of nieuws m.b.t. M HKA

Financiële administratie

M HKA verwerkt persoonsgegevens teneinde de boekhouding en administratie van M HKA correct te kunnen uitvoeren.

Rekruteringsdoeleinden

M HKA verzamelt persoonsgegevens met het oog op het aanwerven van nieuwe personeelsleden. Dit gebeurt in onderling overleg.

Beveiliging

Wanneer de museumbezoeker M HKA bezoekt dan wordt dit gefilmd. Deze opnames dienen ter beveiliging van beide musea. Het is een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken in het kader van de beveiliging van onze infrastructuur, de personeelsleden en de bezoekers.

Delen van de gegevens

M HKA zal geen persoonlijke gegevens doorgeven of verkopen aan derden.

Leveranciers

M HKA doet een beroep op een aantal onafhankelijke dienstverleners, zoals voor het aanleveren van een aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties, … Het is dan ook mogelijk dat deze bedrijven in het kader van de opdracht gekregen van M HKA toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. M HKA laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en dat deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en het eventuele gebruik van deze gegevens en informatie.

Sociale media

Sommige M HKA-onlinediensten hebben socialemediaknoppen van socialenetwerkplatformen zoals Instagram, Twitter en Facebook. Hierdoor kan de museumbezoeker informatie delen. Deze knoppen worden niet beheerd door M HKA, maar door de sociale netwerken zelf. Bijgevolg heeft M HKA geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken en is het M HKA-privacybeleid hier niet van toepassing. Elk sociaal netwerk heeft een eigen privacybeleid dat de museumbezoeker kan raadplegen.

Autoriteiten

M HKA kan verplicht worden persoonsgegevens te delen of door te geven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek of beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en op te lossen, om te voldoen aan de wet of om de rechten van M HKA te beschermen.

Beveiliging van de gegevens

M HKA heeft de nodige stappen ondernomen om zowel de digitale als de fysiek bewaarde persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date te houden.

Bewaartermijn van de gegevens

De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden voor de uitoefening van de M HKA-activiteiten en het verlenen van onze diensten. Een wettelijke verplichting kan M HKA verplichten uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Wat zijn de rechten van de bezoeker en hoe kunnen ze uitgeoefend worden?

Recht op toegang tot de persoonsgegevens M HKA biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien van de persoonlijke gegevens. De bezoeker heeft recht op antwoord op de volgende vragen: * Verwerkt M HKA mijn persoonsgegevens? * Waarvoor zijn de persoonsgegevens verwerkt? * Welke categorieën van persoonsgegevens bestaan er? * Met welke categorieën van derden deelt M HKA de persoonsgegevens? * Wat is de oorsprong van de verwerkte gegevens? * Waarom verwerkt M HKA bepaalde persoonsgegevens automatisch?

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief Onderaan iedere mailing vindt de bezoeker de mogelijkheid om zijn/haar gegevens aan te passen of om uit te schrijven.

Recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing De museumbezoeker heeft op elk moment het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar gegevens voor direct marketing doeleinden.

Recht op verbetering en verwijdering Foutieve, verouderde of ongepaste persoonsgegevens kunnen op vraag altijd aangepast of verwijderd worden.

Recht ‘om vergeten te worden’ De bezoeker heeft op elk moment het recht zijn persoonsgegevens uit de bestanden van M HKA te laten halen.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons:

M HKA Leuvenstraat 32 – 2000 Antwerpen tel. 32 (0)3 260 99 99 e-mail: privacy@muhka.be e-mail: privacy@cinemazuid.be