Over CKV

Voor haar dienstverlening richt het Centrum voor Kunstarchieven Vlaanderen zich op actoren uit het brede veld van de hedendaagse beeldende kunst zoals kunstenaars, curatoren, kunsthallen, verzamelaars, critici, galeries en andere kunstprofessionals en staat hen bij met raad en daad in het vormen, bewaren en duurzaam ontsluiten van hun archief.

Het Centrum voor Kunstarchieven Vlaanderen volgt de ontwikkelingen binnen de archiefwerking gerelateerd aan hedendaagse kunst in de meest uiteenlopende artistieke praktijken wereldwijd op de voet, om die op een bevattelijke manier te vertalen naar de lokale situatie. Het CKV licht hiervoor enkele best practices uit en reikt, in het licht van de specifieke noden van de archiefvormer, allerhande tools en documenten aan. CKV tracht in bepaalde situaties te bemiddelden en een brug slaan tussen mogelijke partners om een goede bewaring van een specifiek archief te garanderen.