Ontwikkeling

Het CKV werd in 2019 opgericht in de schoot van het Museum van Hedendaagse Kunst (M HKA) in Antwerpen, onder impuls van Minister van Cultuur Sven Gatz. Het M HKA beheert sinds enkele jaren een aantal belangrijke kunstarchieven zoals die van Hugo Roelandt, Panamarenko en het ICC. Sinds meer dan tien jaar werkt M HKA met een eigen databasesysteem, Ensembles, dat de volledige museale werking ondersteunt en archiveert, en bovendien al deze informatie publiek ontsluit.

DOELSTELLINGEN:

  • Het CKV monitort en stimuleert de ontwikkeling van het veld van kunstarchiefvormers en erfgoedgemeenschappen.
  • Het CKV deel expertise op vlak van beeldende kunstarchieven en nalatenschappen, brengt ze daartoe samen en stimuleert zo nodig de ontwikkeling ervan.
  • Het CKV ondersteunt , archiefvormers en beheerders van nalatenschappen en estates via advisering, in samenhang met het waarderingskader.
  • Het CKV ontsluit kunstarchieven en estates duurzaam, maakt ze zichtbaar en valoriseert daarmee hun relevantie voor en in de samenleving.
  • Het CKV beheert de kunstarchieven die M HKA verzamelt, waarbij niet alleen het eigen collectiebeleidsplan van M HKA als richtsnoer zal dienen maar ook het veldbrede archivalische waarderingskader van CKV. Het borgen, verder zichtbaar maken, valoriseren en ontsluiten van kunstarchieven vormen immers een cruciale opdracht. Deze eigen werking is de basis voor de expertise van het CKV dat haar draagt. M HKA verzamelt zelf sleutelarchieven die aansluiten bij het eigen collectieprofiel maar weegt deze evenwel telkens af tegenover de meerwaarde van andere potentiële bewaarplaatsen vanuit het gedistribueerde model dat CKV ambieert.

Klik hier om de volledige white paper van CKV na te lezen.