Missie

Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen is een centrale hub voor de gedistribueerde zorg voor kunstarchieven en nalatenschappen. Het is een operationeel autonome organisatie binnen de schoot van het M HKA, gericht op het behoud, de duurzame publieke ontsluiting en werkzame veldvorming van beeldende kunstarchieven in openbaar en privaat beheer. Het CKV verleent daartoe de nodige diensten aan archiefvormers en beheerders van nalatenschappen, brengt het archiefpotentieel en expertises in kaart en zet eigen expertise in ten dienste van het veld van beeldende kunstarchieven en nalatenschappen in Vlaanderen.

Het centrale doel van CKV is kunstarchieven een plaats te geven in de publieke ruimte. Hierbij trachten we het veld van kunstarchieven te sensibiliseren en te activeren door onderzoek, contextualisering en maatschappelijke activering van deze archieven te stimuleren. Het CKV neemt hiertoe zelf enkele initiatieven maar werkt vooral via de netwerken waar het deel van uitmaakt.

In de loop van de opstartjaren 2019-2020 werkt CKV aan een veldkaart die een overzicht zal geven van kunstarchieven in Vlaanderen. Door op brede schaal gegevens te verzamelen, kan de omvang van de noden en vraag naar ondersteuning ingeschat worden, zodoende de dienstverlening verder op punt zetten. Wie zijn of haar archief wenst te registreren, kan hier terecht.

Time based art - archief (c) Svend Thomsen, 2018