Ontsluiten

Een archief kan met zorg bewaard worden, maar daarmee is het nog niet zichtbaar voor anderen. Misschien wil je je archief wel kenbaar maken voor diverse geïnteresseerden zoals onderzoekers of collega’s. Zo kan je een archief ontsluiten via onder meer een online databank, een tentoonstelling, een website of een publicatie. Zo’n online databank is bijvoorbeeld Archiefbank Vlaanderen, een databank die tal van private archieven in Vlaanderen in kaart brengt, waaronder ook kunstarchieven.

Beschik je over een eigen website, dan kan je ook daar je archiefbeschrijving of inventaris aanbieden, eventueel voorzien van beeldmateriaal. Ben je op zoek naar een publiekelijk toegankelijke databank of mogelijkheden voor andere zichtbare ontsluiting, neem dan zeker contact op met het CKV.