Bewaren

Als je een archief en/of collectie(s) zodanig wil bewaren zodat de gegevens en informatie niet verloren gaan, is het van belang dit op een duurzame manier te doen. Verschillende types van documenten en objecten moeten ook op een verschillende manier worden bewaard. Archieven en collecties van kunstenaars en kunstenorganisaties bevatten immers vaak verschillende soorten materiaal zoals papier, textiel, hout, metaal en plastic. Dit zijn materialen die specifieke aandacht vereisen. Het correct verpakken van archiefobjecten – of documenten is een essentieel onderdeel.

Ook voor je archief en/of collectie(s) geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Ze worden meestal bewaard waar er plaats is en waar ze gemakkelijk toegankelijk zijn. Toch is het belangrijk dat je de risico’s kent die eigen zijn aan de bewaarruimte. Door risico’s waar mogelijk uit te sluiten, beperk je de te voorziene schade.

Op de pagina Documenten en Publicaties vind je enkele korte handleidingen terug met tips & tricks over het bewaren van diverse materialen, objecten en documenten.