Beschrijven

Door een algemene beschrijving van je archief of collectie op te stellen, krijg je een duidelijk zicht op de context, omvang, inhoud en staat.  Zo’n overzicht heeft verschillende voordelen: je weet wat je hebt maar ook wat je niet (meer) hebt. Het draagt zodoende bij tot je eigen dagelijkse werkzaamheden of artistieke praktijk. Het kan ook een vertrekpunt zijn voor verdere inventarisering, of het geeft je een idee of bepaalde stukken mogelijk extra zorg verdienen.

Er bestaat een model om een archief globaal te beschrijven. In de archiefsector ontwikkelde men hiervoor de zogenaamde ISAD(G) standaard. Deze biedt je de mogelijkheid om de diverse onderdelen van een archief op te lijsten volgens de inhoud en de vorm, van bijvoorbeeld ‘projecten’, ‘boekhouding’ tot ‘algemene briefwisseling’. Wil je zelf aan de slag? Bekijk dan zeker de fiche archiefbeschrijving die CKV hanteert. Of meld meteen zelf je archief aan bij het CKV.