Landelijk Dienstverlenende Rollen ontvangen minister van Cultuur Jan Jambon

Foto: Claudia Houben

Foto: Claudia Houben

De landelijke organisaties met een dienstverlenende rol ontwikkelen – zoals hun naam al zegt – dienstverlening voor de erfgoedsector. Vaak richten ze zich op een specifiek soort erfgoed, zoals podiumkunsten, architectuur of industrieel erfgoed. CKV legt zich toe op de zorg voor kunstarchieven. Een organisatie die een dienstverlenende rol opneemt, zet zich in om rond een bepaald thema, erfgoedbeheerders en erfgoedgemeenschappen, te begeleiden en te ondersteunen in de zorg voor en de omgang met het cultureel erfgoed. Die ondersteuning kan diverse vormen aannemen, gaande van kennisdeling, expertiseopbouw tot digitalisering en onderzoek.

De Landelijk Dienstverlenende Rollen hebben zich verenigd in een overleg, onder voorzitterschap van Bart Caron. Deze categorie aan organisaties werd pas in het leven geroepen in het cultureel-erfgoeddecreet van 2017 en bestaat dus nog maar zeer recent. Daarom vonden de organisaties het belangrijk om de minister van Cultuur kennis te laten maken met waar ze allemaal mee bezig zijn en waarin hun toegevoegde waarde precies bestaat.

Daarom organiseerde het overleg enkele workshops waarin de minister kennis kon nemen van wat een dienstverlenende rol kan inhouden. Een van de belangrijkste opdrachten van de landelijke dienstverlenende organisaties is het verbinden van mensen, organisaties, beleidsdomeinen, generaties enz. Deze verbondenheid werd gesymboliseerd door de puzzel die de minister in een van workshops maakte, waarbij een stukje info gaf over nalatenschappen van kunstenaars.

De minister vertelde achteraf dat hij een boeiende dag had beleefd en toonde zelfs interesse om ooit ook een erfgoedvrijwilliger te worden, al zal dat gezien zijn drukke carrière voorlopig nog even moeten wachten, zo liet hij weten.