Basiszorg in de praktijk

Rue Marcel Broodthaers brengt raad.

COVID-19 bracht diverse maatregelen en een lockdown met zich mee. Verschillende organisaties en kunstenaars hebben van deze periode gebruik gemaakt om de werking en materialen onder de loep te nemen. Zo ook de Stichting Pim De Rudder.

Via de Erfgoedcel Meetjesland – Comeet kwam CKV in contact met de zoon van Pim De Rudder, Barnabas De Rudder.  CKV ging langs in Assenede in de Hoogstraat. Een verborgen parel tussen Gent en Terneuzen; galerie Pim De Rudder, het trefpunt en woonst van de kunstpaus van Assenede. Een apart gebouw uit de 17de eeuw, uniek van kelder tot zolder: ouderwetse gewelven, een “zandbak – galerie” en een keldercafé.

 

De galerie Pim De Rudder, omgedoopt tot Rue Marcel Broodthaers, is misschien wel de oudste kunstgalerie van België. Pim de Rudder was van opleiding architect. In Gent behoorde hij in de jaren 60 tot de groep Cyanuur, waar ook John Bultinck, Jo Verbruggen, Camille D’Havé en Jan Burssens deel van uitmaakten. In Gent leerde Pim de Rudder eveneens Paul van Gyseghem en Walter de Buck kennen. Samen met hen ging De Rudder het artistiek avontuur in. Tegelijk ontwierp hij heel wat woningen in een modernistisch kubistische stijl. De galerie in Assenede heette oorspronkelijk naar zijn eerste vrouw, Margaretha de Boevé. Via John Bultinck leerde Pim de Rudder Karel Geirlandt kennen, die hem op zijn beurt voorstelde aan Vic Gentils. Een golf van Antwerpse kunstenaars zou in de galerie exposeren. Tijdens de eerste jaren van de galerie kwam er vooral constructivistische kunst aan bod, onder meer van Marc Verstockt, Guy Vandenbranden en Gilbert Decock. Jan Hoet zou er ooit het werk Hilde van Summere inleiden. Maar er was ook werk te zien van Jef Verheyen, René Guiette, Floris Jespers, de dichter Paul de Vree, Englebert van Anderlecht, Walter Leblanc, Roel d’Haese, Gaston de Mey, Jo Delahaut en Dan van Severen. Er had in 1965 een expositie plaats van vooral tekeningen en krabbels van Hugo Claus, begeleid door een folder. Op die folder staat gedrukt, niet zonder enige bravoure: ‘Geen enkel museum heeft werk van Hugo Claus aangekocht. De private verzamelingen die werk van hem bezitten, zijn uiterst schaars. De meeste tentoongestelde werken zullen na de tentoonstelling tijdens een cocktailparty verbrand worden.’ Na afloop van de tentoonstelling werd er helemaal niets verbrand. (bron: De Tijd, 18.07.2001)

Pim De Rudder overleed in 2019 op 87 – jarige leeftijd. Vandaag wordt de galerie en de volledige nalatenschap in ere gehouden door de Stichting Pim De Rudder.

De organisatie van zowel de galerie als de productie van kunstwerken, tentoonstellingen en ontwerpen binnen de artistieke wereld van Pim De Rudder leidden tot een uniek en breed archieffonds.

Mogelijke stappen na de ordening en structurering (1e fase) en archiefbeschrijving alsook waardering (2e fase) zijn het opstarten van een digitale catalogus, de opmaak van een inventaris en de opstart van een gefaseerde digitalisering van de nalatenschap in samenwerking met Comeet – Erfgoedcel Meetjesland en de Stichting Pim De Rudder.

To be continued !!

(EB)