Willy Van Eeckhout: het archief als autobiografie

Mechels kunstenaar Willy Van Eeckhout (°1943) schonk in december 2018 zijn archief aan het M HKA, na een plaatsbezoek door het CKV-team. Het gaat om een mooi voorbeeld van een zeer bewust en met de grootste zorg samengesteld archief. De 33 chronologisch geordende mappen (1960-2019) bevatten foto’s, brieven, uitnodigingen, drukwerk, krantenknipsels en andere archiefdocumenten, afgewisseld met fiches over Van Eeckhouts kunstwerken. De stukken zijn grotendeels voorzien van een duidende annotatie.

Het gaat om een mengeling van persoonlijk en professioneel archief. De vele foto’s getuigen hiervan: foto’s uit Van Eeckhouts kindertijd, met familie en vrienden, alsook foto’s van vernissages, van de kunstenaar aan het werk en in het gezelschap van bevriende kunstenaars.

De kunstwerkfiches vermelden doorgaans titel, datum, techniek en afmetingen en zijn voorzien van een foto(reproductie). Soms wordt er ook melding gemaakt van opeenvolgende collecties waarin het werk zich bevond/bevindt. Het archief vormt dus een zeer degelijke basis voor een oeuvrecatalogus.

Pagina's uit de map 1973-1976

De eerste map vangt aan met een reeks biografische overzichten en notities en informatie over het oeuvre van de kunstenaar. Ook verder in de mappen komen dergelijke notities voor. Ze vormen voor toekomstige onderzoekers een leidraad doorheen het leven en werk van de kunstenaar.

Van Eeckhout bewaart thuis een eigen versie van het archief. Hij vult beide archieven ook nog steeds actief aan; zo ontving het M HKA reeds een aanvullende map over het jaar 2019.

Een deel van het archief, vooral foto’s, werd opgenomen in de monografie door Frans Boenders uit 2012. Wie meer wil weten kan in het M HKA terecht: het archief van Willy Van Eeckhout leest namelijk als een autobiografie.

Zie ook: http://users.telenet.be/willyvaneeckhout/

(EG)

Pagina's uit de map 1987-1988