Marcel Mariën Fragmenten

De restanten van (archief)objecten van Marcel Mariën waren nog aanwezig in het appartement van Jan Van Veen bij de ontruiming, en zijn zo nadien terechtgekomen bij het CKV, waar ze worden onderzocht. Het gaat om kleine onsamenhangende stukken. Toch is het interessant om samen met Frank Castelyns van de Stichting Marcel Mariën te kijken hoe deze fragmenten in een bredere context te plaatsen.

En ja, al bij het eerste informele inzicht blijkt dat er toch wat materiaal  is dat als informatiebron kan dienen voor het vervolledigen van de catalogue raisoné als aanvulling bij de gegevens over de kunstwerken. Ook restanten van werkmateriaal geven inzicht in de werkmethodes en preferenties van de kunstenaar; inspiraties en toevalligheden die uiteindelijk ook in het werk zijn terecht gekomen.

Het gesprek was informatief: details van eerste hand zijn heel nuttig om de belang van fragmenten in te schatten, en zo kon Frank Castelyns enkele referenties geven over de werkwijze van Marcel Mariën, helpen zijn handschrift te onderscheiden van diverse andere notities, en zijn geheugen over tentoongestelde werken direct aanspreken bij het bekijken van foto’s waar een collega eerst langdurig moet rechercheren. Dus was het een erg nuttig en productief bezoek dat verder wordt opgevolgd. Enkele onbekende stukken zijn gefotografeerd en er is afgesproken in nauw contact te blijven om verdere kennis uit te wisselen.

Foto: CKV, 2020

Foto: CKV, 2020

Er werd ook een bronnenlijst gemaakt met bijkomende informatie waar en hoe te vinden is en welke reeksen behoren tot de belangrijkere stukken – want indien de ontbrekende nummers van Les Levres Nues kunnen gevonden worden is een volledige editie natuurlijk van grotere waarde.

Marcel Mariën uitgaven Les Levres Nues kenden drie periodes:

  • 1-12 eerste reeks, waarbij 10-12 samen in een nr., met teksten van Guy Debord ( eerste publicatie van stukken die later bekend zullen worden) van 1953 – 1958 ( A5 boekjes + een reeks in groter formaat ( quarto) van 1969 tot 1975, nadien een onderbreking en terug als vouwblad in de vroege jaren tachtig – (waarvan bij Van Veen enige overschotten bewaard zijn) tot 1992.
  • Groter formaat tweede reeks.(Voor volledige beschrijving  Zie le passager clandestin)
  • Vouwbladeren (gekleurd) voor luxe edities met originele foto’s (zelf genomen, enkele exemplaren). Interessant om een volledig reeks te vinden, 1988 tot 1992.  Mariën maakte hiervan zelf een soort archivalische reeksen.

Engels: democracy teksten moeilijk te vinden (hier alleen referenties)

Lettres Surrealistes; Fait accompli

Crystal Blinkers -uitgegeven bij Lyle in Devon.

Tal van secundaire bronnen, referenties, data, aanvullingen bruikbaar voor het platform Marcel Mariën. Verder enkele ongekende persknipsels.

(CS)