Kick-off Lerend Netwerk Nalatenschappen – Beeldende Kunst

Hoe omgaan met je nalatenschap? Hoe zorg dragen voor een nalatenschap? Welke mogelijkheden zijn er? Geen eenvoudige vragen waarmee je als kunstenaar, erfgenaam of belanghebbende geconfronteerd wordt.

Op 10 november 2023 gaven we het startschot van het Lerend Netwerk: Nalatenschappen voor de beeldende kunst. Verschillende bestaande estates in Vlaanderen en Brussel, kunstenaars en belanghebbenden namen deel aan de Kick-Off, georganiseerd door Centrum Kunstarchieven Vlaanderen (CKV) in samenwerking met Kunstenpunt.

Aftrap van het Lerend Netwerk Nalatenschappen, 10 november 2023.

METHODOLOGIE NALATENSCHAPPEN

Na een introductie van Jan Stuyck over het Lerend Netwerk, gaf Nele Luyts een stand van zaken omtrent de methodologie nalatenschappen. Deze methodologie beoogt kunstenaars, erven en andere belanghebbenden wegwijs te maken in het zorg te dragen voor een nalatenschap. Het is een toolkit die kan bijdragen aan een duurzame zorg voor oeuvre, archief en de artistieke praktijk.

De presentatie vind je hier.

PILOOTPROJECTEN KUNSTENERFGOED: EEN WOORDJE UITLEG

Lyne Viskens (Departement Cultuur, Jeugd en Media) sprak over het verloop van het traject kunstenerfgoed en het vervolg van de pilootprojecten nalatenschappen. Zo organiseert het Departement, samen met FARO, Kunstenpunt en Cultuurloket enkele masterclasses (intervisie) over de omgang met erfgoed van kunstenaars en kunstenorganisaties.

De presentatie vind je hier.

ART360 FOUNDATION

Tijdens de kick-off presenteerde Ellie Porter van de Art360 Foundation (UK) de werking van de organisatie. Zo werkt ze samen met kunstenaars en estates en voorziet hen van advies en praktische ondersteuning om duurzaam om te gaan met een nalatenschap. Ellie gaf enkele tips om aan de slag te gaan met een nalatenschap.:

  • Weten wat je hebt
  • Denk na over visie, doelstellingen en acties
  • Denk na over de managementstructuur van een estate
  • Ga na voor wie je het archief toegankelijk wil maken
  • Ga op zoek naar jouw pad van duurzaamheid

De presentatie vind je hier.

Jan Stuyck (CKV)

Nele Luyts (CKV)

Lyne Viskens (Departement Cultuur, Jeugd en Media)

Ellie Porter (360Art Foundation, Londen)

WIE IS WIE? KENNISMAKING

Tijdens de namiddagsessie deelden de aanwezigen in kleinere groepen ervaringen, uitdagingen en vragen rond het archief, het oeuvre en het atelier en maakten ze kennis met hun collega-nalatenschap of collega-kunstenaar.


HOE GAAT HET VERDER ?

De eerstvolgende bijeenkomst van dit Lerend Netwerk vindt plaats in het najaar van 2024. Verdere informatie volgt.

WILT U DEEL UITMAKEN VAN HET LEREND NETWERK ?

Iedereen die de zorg draagt voor een nalatenschap beeldende kunst of overweegt om dit te doen, kan zich aanmelden bij Nele Luyts (consulent Archieven en Estates – CKV) via nele.luyts@muhka.be.

Terugkoppeling kennismakingsgesprekken, met dank aan Tom Ruette en Dirk de Wit (Kunstenpunt)