Het lumineuze van beeld en woord. Het archief van Serge Largot.

Serge Largot (pseudoniem voor Ernest Aerts, 1929-2019) is gedurende zijn lange carrière schilder, schrijver, dichter, curator en pedagoog. In een interview met Jan Diels, gepubliceerd in Kontrast 5,  oefent hij voor 1962, naar eigen zeggen, “de beroepen van assistent-hofschilder, nageltjesrechter, steengraver, commis-de-cuisine, glazenier, magazijnier, papierhandelaar, pistoolschilder, bureelbediende, hoogovenarbeider, bordenwasser, herbergier (Brugge), groothandelaar in zeep en heiltherapeut uit en hoopte nooit meer te werken.”  Deze “Peintre vagabond”, zoals hij zichzelf later zal noemen, zal ronddwalen in België, Nederland, Frankrijk, Tunesië, Spanje, Bonaire en de Verenigde Staten.

Serge Largot, contactafdruk

Serge Largot is een organisator. Na een aanvaring met de Antwerpse kunstenaarsgroep G58/Hessenhuis vormt hij in 1962 tot en met 1967 de groep Onderaards, een groep van jonge kunstenaars zonder erkenning. In dezelfde periode is hij actief bij de oprichting van Bryggium in Brugge, in samenwerking met criticus graaf Philippe d’Arschot, tevens het begin van een lange vriendschap. In 1967 richt hij samen met de schilders Kari Bert en Mark Meekers de groep Lumen Numen op met het doel de “illuminatie van de kleur kenbaar te maken en het intuïtieve en geestelijke te verkennen of te herstellen. Het lumineuze nastreven, dat wordt Serges artistieke levenswerk.
Tijdens de Contestatie-periode (1968-1969) in Antwerpen vinden we Serge Largot terug als voorzitter van de Vrije Aktie Groep Antwerpen (V.A.G.A.), een groep kunstenaars, die niet alleen een oppositionele stem in het Antwerpse culturele leven vormen, maar ook aandacht hebben voor sociale solidariteit en leefbaarheid in de binnenstad. Schakelpunt is de bezetting van het Antwerpse Koninklijke Museum van Schone Kunsten (KMSKA) in 1969 en de tentoonstelling “NOT FOR SALE ART”, georganiseerd door Serge Largot. Zijn verdere bemiddeling tussen kunstenaars en het Ministerie van Cultuur legt de basis voor de oprichting van het I.C.C.. In diezelfde geest zien we Serge Largot in 1982 actief in het Rotterdamse Rijnmond Platform voor Beeldende Kunstenaars.
Daarnaast zal hij ook nog aan de basis liggen van Kufferanium van de U.L.B./V.U.B. en de vereniging en het tijdschrift Artension.

Het archief van deze vagebond is uiterst complex en ongelofelijk rijk. De ontsluiting van dit archief geeft niet alleen inzicht in de Antwerpse kunstscène eind jaren ’60 en de ontwikkeling van de hedendaagse kunst, maar ook van de contacten met avant-garde kunstenaars, die over de grenzen heen met vergelijkbare vraagstukken in hun ontwikkeling werden geconfronteerd. Mogelijks belangrijker nog, geeft het archief inzicht in het onderbelicht aspect van de plaats van het esoterisme in de avant-garde van de 20e eeuw.

Serge Largot, notities 'Sans forme visible'

Serge Largot, notities 'Pensée coleur'

Het archief bestaat uit dagboeken, briefwisseling, dossiers, foto’s e.a. die een inzicht bieden in de ideeën en activiteiten van Serge Largot. Het archief van Serge Largot werd in 2019, mede door bemiddeling van kunstenaar Willy Van Eeckhout en Ernest Van Buynder, aan het M HKA geschonken door de kunstenaar en zijn levenspartner Sophie Veys. In de loop van 2021 wordt het archief vervolledigd door verdere schenkingen van Sophie Veys. Voor het literaire werk van Serge Largot verwijzen wij u graag door naar het Letterenhuis.

Het archief zoals bewaard in M HKA is ondertussen zuurvrij verpakt en geïnventariseerd in AdLib. Wie het archief wil raadplegen, neemt contact op met het CKV. De databank Ensembles biedt visueel een idee van de inhoud van het archief. Tussen 11 september 2021 en 09 januari 2022 vond een presentatie plaats in M HKA, gebaseerd op het archief van Serge Largot.

 

 

(BC)

Serge Largot in zijn atelier in Grandpré (Frankrijk), 2018. ©CKV.