Archief Jan Van Veen

Het archief Jan Van Veen is een voorbeeld van een noodopvang, een actie om te vermijden dat interessante archiefmaterialen door onvoorziene omstandigheden onherroepelijk verloren gaan.

Jan Van Veen had een goed georganiseerd archief tot het noodlot hem een zware klap toedoende: een plotse en substantiële achteruitgang van zijn geheugen.

Gelukkig heeft hij voor zijn opname enkele stapels materiaal met bestemmingsbriefjes kunnen voorzien, maar het was evident dat deze niet volledig of doortastend waren. Dankzij een zeer meevoelend advocaat kreeg het CKV samen met het Letterenhuis en Amsab-ISG toegang tot het appartement van Jan Van Veen, welk ook nog het archief van Dolle Mol-stichter en poëet Herman J Claeys behartigde, en waar nog veel materiaal te verwerken was.

Jan Van Veen werkte als assistent voor Guillaume Bijl en werkte ook enkele jaren samen met Panamarenko als medewerker van de Galerie Ronny Van de Velde. Hij heeft in deze periode veel documentatie en fotomateriaal bewaard. Ook van diverse reizen en werkprocessen, net als vroegere medewerker Xavier de Clippeleir, wiens archief prachtige technische tekeningen en bewerkingen bevat… daarnaast is er ook het oeuvre van Jan Van Veen zelf, die samen met de Française Corinne Taunay in de jaren ’80 en ’90 als duo optrad, en onder de noemer ‘JFK Canard’ diverse ‘autosculpturen’ vervaardigde.

Het geval van Jan Van Veen is een uitdagend voorbeeldtraject in termen van combinatie en legale verwerkingen: hier komen verschillende spelers aan te pas, zowel familie en vrienden, de rechtsgeldig voogd, de medische opinie omtrent de bekwaamheid van de kunstenaar om zelf te kunnen beslissen, Het Letterenhuis voor de literaire activiteiten en het archief HJ Claeys, waarbij ook het Amsab-ISG betrokken was wegens de omvangrijke restanten rond de Dolle Mol en de Free Press Bookshop, beide belangrijke sites van de linkse beweging…

(CS)